ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στόχος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι η αρχική αξιολόγηση, διάγνωση και παρέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που προκαλούν συναισθηματικές δυσκολίες στο παιδί.