Ωθηση

ωθώ προς ένα ανώτερο στάδιο εξέλιξης, ανάπτυξης

ΠΡΟΦΙΛ »

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το κέντρο ανάπτυξης παιδιού και εφήβου «ΩΘΗΣΗ» αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, διάγνωσης θεραπείας και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από επαγγελματίες επιστήμονες με ανώτερους, ανώτατους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία στο χώρο.

Μάθετε περισσότερα »

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μία από της συχνότερες αναπτυξιακές διαταραχές είναι η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Στις διαταραχές αυτές εντάσσονται πέντε υποκατηγορίες διαταραχών, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα όπως αυτά καταγράφονται στο εγχειρίδιο διάγνωσης των ψυχικών διαταραχών...

Μάθετε περισσότερα »

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της « Ώθησης » ακολουθώντας σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις μετακινεί και επαναπροσδιορίζει τη στόχευση από ένα« ιατρικό θεραπευτικό » μοντέλο σε ένα « κοινωνικό ». Εστιάζει όχι μόνο στο παιδί αλλά σε μια ευρύτερη προσέγγιση η οποία εμπλέκει το παιδί...

Μάθετε περισσότερα »