ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Το κέντρο ανάπτυξης παιδιού & εφήβου «ΩΘΗΣΗ» στα πλαίσια της εγκυρότερης και εγκαιρότερης ενημέρωσης και πρόληψης κάθε χρόνο συνεργάζεται με βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, κέντρα προσχολικής αγωγής και αθλητικά σωματεία. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται σε σταθερή βάση καθ,όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους σταθμούς είναι:

Συμβουλευτικές - ενημερωτικές συναντήσεις γονέων.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται συναντήσεις με σταθερή συχνότητα στις οποίες οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Παράλληλα υπάρχει και συμβουλευτική υποστήριξη σε όσους γονείς το επιθυμούν (και σε ατομική συνάντηση για δυσκολίες που αφορούν το οικογενειακό τους πλαίσιο και τη «λειτουργία « του)

Ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις με το προσωπικό των σταθμών:

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνονται επιμορφωτικές συναντήσεις με τους παιδαγωγούς των σταθμών με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση τους σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών που ακολουθούν τα προγράμματα των σταθμών. Τα θέματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών αποτελούν συνηθέστερα προσωπικά αιτήματα των παιδαγωγών προκειμένου οι ίδιοι να ενημερωθούν και να εξελίξουν το έργο τους.

Παρατήρηση:

Κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους των σταθμών και τους γονείς πραγματοποιούνται επισκέψεις των ειδικών στη διάρκεια των προγραμμάτων των παιδιών με στόχο να εντοπιστεί η ύπαρξη πιθανών δυσκολιών τους. Η παρατήρηση αυτή στοχεύει στον εντοπισμό και στην διερεύνηση των δυσκολιών εφόσον αυτές προκαλούν ή παρεμποδίζουν το ίδιο το παιδί ή την τάξη ολόκληρη στην διαδικασία της μάθησης όπως είναι ο στόχος των παιδαγωγών.

Αξιολόγηση:

Σε δεύτερο επίπεδο και εφόσον έχει παρατηρηθεί συγκεκριμένη δυσκολία σε κάποιο παιδί καλείται ο εκάστοτε ειδικός προκειμένου να αξιολογήσει τις δεξιότητες του παιδιού ενώ παράλληλα να ενημερώσει για την αξιολόγηση του τόσο τους γονείς όσο και τον υπεύθυνο/νη του σταθμού για την ενδεδειγμένη προσέγγιση. Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει εκτός της λεπτομερούς κλινικής παρατήρησης και τη χρήση σταθμισμένων αναπτυξιακών και νευρολογικών τεστ. Στόχος της χρήσης των τεστ αυτών είναι ο λεπτομερέστερος εντοπισμός και η πληρέστερη προσέγγιση των δυσκολιών που πιθανόν θα παρουσιάσει κάποιο παιδί.

Προτείνεται:

Τα πεδία – δεξιότητες συνηθέστερα που αξιολογούνται από τους ειδικούς στα παιδιά των ηλικιών αυτών είναι: επικοινωνιακά, γνωστικά, συμπεριφοριστικά, συναισθηματικά, κινητικά κτλ. Συγκεκριμένα ο ρόλος του εργοθεραπευτή είναι η αξιολόγηση των κινητικών, αισθητηριακών, αντιληπτικών, ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στην χρονολογική και αναπτυξιακή ηλικία του κάθε παιδιού και εκτιμάται η κατάκτηση ή όχι και σε ποιο βαθμό όλων των προαναφερόμενων δεξιοτήτων του παιδιού.

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση και ο ρόλος του λογοθεραπευτή συνιστάται στην διερεύνηση των γνωστικών λειτουργιών των προλεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Έχει εξαιρετική σημασία η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίζει κάποιο παιδί. Εκείνα που λαμβάνουν υποστήριξη σε μικρή ηλικία έχουν σαφέστατα πολύ καλύτερη πρόγνωση όσον αφορά τις δυσκολίες τους σε σχέση με τα παιδιά που δεν εντοπίζονται οι δυσκολίες τους έγκαιρα και δεν αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα μέσω της παρατήρησης και της αξιολόγησης του λογοθεραπευτή εντοπίζονται πιθανές δυσκολίες των παιδιών που αφορούν την ομιλία, την άρθρωση, το λεξιλόγιο, την κατανόηση και τη δομή του λόγου.

Στόχος και ρόλος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι η αρχική διάγνωση και ενδεχομένως και η παρέμβαση. Αυτό όμως προϋποθέτει την αρχική συμφωνία με τον υπεύθυνο/νη του σταθμού και τους γονείς. Βασικός σκοπός είναι να καλυφθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που προκαλούν συναισθηματικές, γνωστικές ή συμπεριφορικές δυσκολίες στο παιδί με συνέπεια την δυσχέρεια στην παιδαγωγική διαδικασία της μάθησης .