ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Συμβουλευτική γονέων/οικογένειας: Η συμβουλευτική γονέων /οικογένειας αφορά την υποστήριξη ολόκληρης της οικογένειας από ειδικούς θεραπευτές με στόχο να εξευρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών του παιδιού που άμεσα επηρεάζουν την καθημερινότητα της.