ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΩΘΗΣΗ»

Το κέντρο ανάπτυξης παιδιού και εφήβου «ΩΘΗΣΗ» αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, διάγνωσης θεραπείας και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από επαγγελματίες επιστήμονες με ανώτερους, ανώτατους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία στο χώρο.

Η φιλοσοφία του κέντρου είναι η υψηλή παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά και στους γονείς. Το θεραπευτικό πλαίσιο προσέγγισης είναι εναρμονισμένο με τις πιο σύγχρονες και άρτιες επιστημονικά θεραπευτικές προσεγγίσεις. Το πλαίσιο αυτό είναι εξατομικευμένο σε κάθε εξυπηρετούμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του, σε όλες τις διαστάσεις τους.

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από παιδοψυχίατρο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό και γυμναστή προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής.