ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Παρέμβαση στο σπίτι: Η παρέμβαση στο σπίτι είναι ένα πρόγραμμα του κέντρου μας που αφορά κατά πρώτον τη διαμόρφωση του χώρου στο οποίο μένει το παιδί με στόχο την αύξηση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας του και δεύτερον την εφαρμογή των προγραμμάτων που έχει ξεκινήσει στο κέντρο μας και θα πρέπει μετά την κατάκτησή του να γενικευτούν και σε άλλα περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι).