ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η υπηρεσία της παιδοψυχιατρικής κάλυψης προσφέρει τη δυνατότητα στους γονείς για διάγνωση καθώς επίσης και για διερεύνηση και εξακρίβωση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του παιδιού και του εφήβου, σε όλους τους τομείς της ζωής του.