ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ομαδικά προγράμματα: Τα ομαδικά προγράμματα περιλαμβάνουν μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες παιδιών στις οποίες στόχος είναι η εφαρμογή των προσεγγίσεων και των δεξιοτήτων που το παιδί έχει κατακτήσει σε ένα ευρύτερο ομαδικό πλαίσιο.