ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 01

 

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ή βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών των προλεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της ομιλίας, της άρθρωσης, του λεξιλογίου, της κατανόησης του λόγου και της δομής του λόγου.

Η βελτίωση ή ανάπτυξη των παραπάνω τομέων δίνει  στο άτομο τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται ορθά σε κάθε επικοινωνιακό πλαίσιο, να παρακολουθεί τη ροή συζητήσεων ή γεγονότων, να εμπλέκεται όποτε κρίνει ότι χρειάζεται, να μεταφέρει μηνύματα  και να αφηγείται καταστάσεις που συμβαίνουν, συνέβησαν ή θα ήθελε να είχαν συμβεί. Τέλος του δίνει την επιλογή να αποκωδικοποιήσει τα πεπραγμένα και να οδηγηθεί στην επίλυση αυτών  που προέκυψαν.

Συμπερασματικά  η λογοθεραπεία οφείλει να βελτιώνει την ακουστική κατανόηση και την λεκτική έκφραση των ανθρώπων.

Ο λογοθεραπευτής με τη βοήθεια διάφορων μεθόδων προσπαθεί να ξεδιπλώσει τις υπάρχουσες ικανότητες των παιδιών, να τις εμπλουτίσει με στόχο την χρήση αυτών των δεξιοτήτων σε κάθε περίσταση της ζωής τους.