ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εργοθεραπεία στόχο έχει την βελτίωση της λειτουργικότητας και κατά συνέπεια της αυτονομίας του ατόμου δια μέσου των περιβαλλοντικών συνθηκών και απαιτήσεων βελτιώνοντας την σχεδιαστική και λειτουργική δεξιότητα του.

Το παιχνίδι είναι το κυριότερο μέσο με το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον, αναγνωρίζουν και τελικά μαθαίνουν από αυτό.

Η λειτουργικότητα του κάθε παιδιού συνηθέστερα ξεδιπλώνεται σε όλο το εύρος της κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τόσο σε επίπεδο κοινωνικών, επικοινωνιακών, κινητικών ή δεξιοτήτων λόγου.Ο παιδιατρικός εργοθεραπευτής με τη βοήθεια τεχνικών και εργοθεραπευτικών μοντέλων αξιολόγησης και παρέμβασης βοηθά τα παιδιά αρχικά να εμπλακούν, να συμμετέχουν και τελικά να ολοκληρώσουν δραστηριότητες , οι οποίες ενισχύουν την ικανότητα τους σε επίπεδο καθημερινής ζωής, όσο και σε επίπεδο περιβάλλοντος.

Ο απώτερος στόχος είναι η μείωση των δυσκολιών, η βελτίωση των δεξιοτήτων και η αύξηση της λειτουργικότητας του κάθε παιδιού.

 

Συγκεκριμένα  η παιδιατρική εργοθεραπεία βοηθάει  τα παιδιά  και  δίνει λύσεις σε δυσκολίες  τους που σχετίζονται :
Κινητικό τομέα :

Λεπτής κινητικότητας :

Γνωστικό τομέα

Αισθητηριακό τομέα

 

Συμπεριφορά

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής