ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξωτερικά προγράμματα – κοινωνικοποίησης: Τα εξωτερικά προγράμματα - κοινωνικοποίησης έχουν στόχο την εφαρμογή όλων εκείνων των δεξιοτήτων, που είτε το παιδί έχει διδαχθεί και κατακτήσει εντός του κέντρου είτε από μόνο του κατέχει, στην κοινότητα με δράσεις όπως επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε καφετέριες σε αγορές κτλ.