ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Η ειδική διαπαιδαγώγηση αποσκοπεί στην εκμάθηση όλων εκείνων των παραγόντων, γνωστικών και συμπεριφοράς που βοηθούν το παιδί να είναι όσον το δυνατόν πιο λειτουργικό σε όλες τις πιθανές διαστάσεις της καθημερινότητας του.