ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ

Η υπηρεσία του ειδικού μαθησιακού βοηθάει το παιδί στην κατάκτηση όλων εκείνων των απαιτούμενων μαθητικών / σχολικών γνώσεων, ενώ παράλληλα μεταγνωστικά στη γενίκευση /εφαρμογή αυτών στη καθημερινότητα του παιδιού με λειτουργικό τρόπο.