ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γυμναστική προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής: Στόχος είναι η δημιουργία ενός ατόμου που υιοθετεί έναν υγιή και ενεργό τρόπο ζωής έχοντας ανάπτυξη στο μεγαλύτερο δυνατό σημείο της δυνατότητες του, με συναισθηματική, ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη.