ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος

Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής SIT

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος είναι παιδιατρικός εργοθεραπευτής απόφοιτος της σχολής εργοθεραπείας Αθήνας. Από το 2002 έχει εργαστεί σε κέντρα ειδικών θεραπειών καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες δομές ημερήσιας φροντίδας ατόμων με σύνδρομα, νοητική υστέρηση και αυτισμό. Έχει αναλάβει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε παιδιά και εφήβους. Οργανώνει και συμμετέχει σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων με εφήβους στο φάσμα του αυτισμού. Είναι εξειδικευμένος στη χορήγηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών και νευρολογικών τεστ.

Έχει λάβει πιστοποίηση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση (Southern California USA), στη κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο SHERBORN DEVELOPMENTAL MOVEMENT(SDM), στο μοντέλο των κύκλων (διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές), στη σεξουαλική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος , στη μέθοδο δομημένης εκπαίδευση TEACCH, στη μέθοδο DIR-floortime approach για παιδιά με διάγνωση αυτισμού και προβλημάτων επικοινωνίας. Είναι πιστοποιημένος στην εφαρμογή, αξιολόγηση και παρέμβαση του Αθηνά Τεστ (διάγνωση δυσκολιών μάθησης) και Ά Τεστ (τεστ σχολικής ετοιμότητας) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έχει επάρκεια στην εφαρμογή και αξιολόγηση του ΕΔΕΠΠΕ (ερωτηματολόγιο διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής προσαρμογής παιδιών και εφήβων ). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ (εθνικό οργανισμό πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού) του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την διδακτική του και επαγγελματική του εμπειρία σε άτομα με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων. Συμμετείχε σε σειρά κλινικών εργαστηρίων με θέμα «κλινική συλλογιστική και θεραπευτική προσέγγιση στον αυτισμό». Ο ίδιος έχει υπάρξει εισηγητής σε συνέδρια και παρουσιάσεις θεμάτων που σχετίζονται με την ειδική αγωγή. Είναι μέλος του συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών. Συνεχίζει την επιμόρφωση του τόσο σε σεμιναριακό όσο και σε συνεδριακό επίπεδο. Είναι ιδιοκτήτης και επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου ανάπτυξης παιδιού και εφήβου «Ώθηση».