ΟΜΑΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ομάδα σαββατοκύριακο: Η ομάδα σαββατοκύριακο είναι μια δράση συνεργασίας του κέντρου μας με τους Μπριντζουλάκη Γιάννη ψυχολόγου (MSc) και τον Φούντα Κώστα, γυμναστή προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής.

Η κατανόηση και η εναρμόνιση με τους κοινωνικούς κανόνες ή τις επιταγές μας βοηθά να λειτουργούμε και να ζούμε με αρμονικό τρόπο μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό σύνολο. Πολλές φορές η δυσκολία κατανόησης του κοινωνικού πλαισίου και κατ’ επέκταση η εναρμόνιση με όσα αυτό απαιτεί, λειτουργεί ανατρεπτικά για την ένταξη και ισότιμη συμμετοχή για μια μερίδα ανθρώπων.

Η ομάδα Σαββατοκύριακο επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό υποστηρίζοντας εφήβους και νεαρούς ενήλικες 15 – 25 ετών. Στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της αυτενέργειας και την υποστήριξη του κάθε συμμετέχοντα, προετοιμάζοντας τον και προωθώντας τον προς την αυτονομία.

Η πορεία προς την αυτονομία προϋποθέτει την κατάκτηση δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση των κανόνων, του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου και η λειτουργική εφαρμογή αυτών, η έκφραση συναισθημάτων και επιθυμιών.

Η ομάδα Σαββατοκύριακο αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση (αποτελούμενη από ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, γυμναστή.) μέσω της οποίας υποστηρίζονται δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην αυτονομία.

Αναλυτικότερα:

Βασικό μέλημα , απώτερος στόχος, σκοπός και επιδίωξη της ομάδας Σαββατοκύριακο είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ συμμετεχόντων και οικογενειών που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην απουσία κοινωνικών δομών και θεσμών που να απευθύνονται σε ενήλικα άτομα με δυσκολίες κοινωνικής ένταξης και λειτουργικότητας.

Ομάδα σαββατοκύριακο στο Facebook