ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Οι συνεδρίες μέσω διαδικτυακών πλατφόρμα επικοινωνίας Skype, Ζoom, Microsoft Team κ.α είναι μία σύγχρονη μορφή θεραπευτικών και συμβουλευτικών συνεδρίων. Η διάδοση και βελτίωση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και των δικτύων επικοινωνίας έχει βοηθήσει πολύ στη δημιουργία και εξέλιξη ενός νέου θεραπευτικού μέσου.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 01

Η επιλογή του μέσω αυτού γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται ή παρεμποδίζεται από ορισμένες καταστάσεις οι δια ζώσης συνεδρίες. Οι συνεδρίες εξ αποστάσεως αποτελούν θεσμοθετημένες ιατρικές πράξεις. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένες από ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους ιατρικούς οργανισμούς και θεραπευτικούς συλλόγους.

Ενδεικτικά η δυνατότητα της συνεδρίας παρέχεται σε περιπτώσεις:

1. Συμβουλευτικής γονέων.
2. Ψυχοθεραπείας εφήβων.
3. Παιδιών με αναπτυξιακά η μαθησιακά ελλείμματα.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 02

Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία μεταξύ θεραπευτικής ομάδας και γονέα είναι απαραίτητη. Για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο διενέργειας των εξ αποστάσεως συνεδρίων υπάρχει επικοινωνία του θεραπευτή με την οικογένεια, τόσο κατά την απόφαση για την έναρξη των εξ’ αποστάσεως συνεδρίων όσο και κατά τη διάρκειά τους.

Η κλινική εμπειρία και η εκπαίδευση είναι άκρως σημαντικές για τη χρήση των πλατφορμών επικοινωνίας ως μέσο θεραπείας. Η χρήση τους ως θεραπευτικό εργαλείο διέπεται από κανόνες και θεραπευτικά πρωτόκολλα που θα πρέπει να τηρείται τόσο από τους εξυπηρετούμενους των υπηρεσιών όσο και από τους θεραπευτές. Η εκπαίδευση για τις συνεδρίες εξ αποστάσεως είναι απαραίτητη και συνεχείς. Η ομάδα της Ώθησης πιστή στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών τηρεί τη δέσμευση για την εκπαίδευση καθώς επίσης και όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας τόσο τηλεφωνικά στο 210 27 93 822, όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@othisipaidiou.gr.