ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της « Ώθησης » ακολουθώντας σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις μετακινεί και επαναπροσδιορίζει τη στόχευση από ένα « ιατρικό θεραπευτικό » μοντέλο σε ένα « κοινωνικό ». Εστιάζει όχι μόνο στο παιδί αλλά σε μια ευρύτερη προσέγγιση η οποία εμπλέκει το παιδί , την οικογένεια , και το περιβάλλον του. Επίκεντρο κάθε υπηρεσίας που παρέχεται είναι η σαφής κατανόηση και ο σεβασμός των αναγκών της οικογένειας.

Η Πρώιμη Παρέμβαση αφορά παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 6 ετών. Είναι μία σύνθεση υπηρεσιών για μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους όταν ένα παιδί χρειάζεται στήριξη για να διασφαλιστεί και να προωθηθεί η προσωπική του ανάπτυξη και να ενδυναμωθεί η επάρκεια της οικογένειας.

Ιατροί όπως ο Αναπτυξιολόγος, ο Παιδοψυχίατρος, ο Παιδονευρολόγος, ο Παιδίατρος θα γνωματεύσουν την ανάγκη του κάθε παιδιού για την ένταξή του σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης.

Οι επαγγελματίες που έχουν την ευθύνη για την άμεση στήριξη των μικρών παιδιών και των οικογενειών τους είναι Παιδοψυχίατρος, ο Παιδοψυχολόγος, ο Λογοθεραπευτής, ο Εργοθεραπευτής, ο Ειδικός παιδαγωγός, ο Φυσιοθεραπευτής και ο Μουσικοθεραπευτής. Οι παραπάνω θεραπευτές αποτελούν και την διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 01

Τα μέλη της ομάδας γιατροί και θεραπευτές στοχεύουν να συνεισφέρουν κλινικά και θεωρητικά στην ψυχολογική και αναπτυξιακή ευημερία του παιδιού και να παρέχουν υψηλής ποιότητας διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος παίζουν οι γονείς που τροφοδοτούν τους επαγγελματίες με ζωτικής σημασίας πληροφορίες για το παιδί. Η στενή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών και της οικογένειας αποτελεί προτεραιότητα. Η εκπαίδευση των γονέων με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιαίτερες δυσκολίες και δυνατότητες του παιδιού διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 02

Τα παιδιά τα οποία μπορούν να ωφεληθούν από το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης της ώθησης είναι:

1.Βρέφη νήπια ή παιδιά που έχουν διαγνωστεί με αναπτυξιακή διαταραχή ή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νεύρο αναπτυξιακών δυσκολιών λόγω προωρότητας, χαμηλού βάρους γέννησης, χειρουργικών επεμβάσεων παραμονής στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (Μ. Ε. Ν. Ν)

2. Σε βρέφη νήπια ή παιδιά με κινητικές, αισθητηριακές, αναπτυξιακές διαταραχές, γενετικά σύνδρομα και ψυχοκινητική καθυστέρηση.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 03

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις του προγράμματος βασίζονται σε σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπειών όπως είναι:

1. Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (ABA)
2. Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS, MAKATON
3. Αισθητηριακή ολοκλήρωση (S.I- Sensory Integration)
4. Εντατική αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
5. Portage
6. Ψυχοκινητικης αγωγης
7. Positive Behavioural Support (PBS)
8. Floortime
9. Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης είναι εξατομικευμένο για κάθε οικογένεια και περιλαμβάνει το ατομικό θεραπευτικό πλάνο για το κάθε παιδί. Πρόκειται για ένα εντατικό, συστηματικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή των γονέων είναι ενεργητική σε αυτό. Ενσωματώνουμε τους γονείς σε ρόλος συν-θεραπευτή. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητη σε σταθερή βάση και η συνεργασία με τα εκπαιδευτικά πλαίσια του κάθε παιδιού.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 04

Η συχνότητα του εξατομικευμένου προγράμματος πρώιμης παρέμβασης προκύπτει μετά την αξιολόγηση του αναπτυξιακού και λειτουργικού επιπέδου του κάθε παιδιού από τη θεραπευτική ομάδα.

Ορισμένοι από τους στόχους του προγράμματος είναι:

1. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.
2. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
3. Η τροποποίηση της συμπεριφοράς.
4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και έκφρασης συναισθημάτων.
5. Η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.
6. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής και αδρής κινητικότητας.
7. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας.
8. Η εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής.
9. Η εκπαίδευση σε δεξιότητες της θεωρίας του νου.

Οι προαναφερόμενοι στόχοι αποτελούν ένα γενικό πλάνο που σε κάθε περίπτωση εξατομικεύεται ανάλογα με το παιδί και τις ανάγκες της οικογένειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 2793 822, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@othisipaidiou.gr .